Boek: Kalmerende signalen van paarden (Rachael Draaisma)

€ 34,95

Beschrijving

Dit praktische boek helpt je de lichamelijke signalen die paarden geven ten opzichte van hun omgeving te interpreteren en betekenis te geven. Deze signalen zijn vanzelfsprekend als paarden onderling met elkaar omgaan en communiceren, maar zijn soms zo subtiel dat mensen ze niet altijd opmerken. Dit boek wil daar verandering in brengen, waardoor het paardenliefhebbers en professionals een unieke inkijk geeft in de wereld van het paard.

 

Leer je paard begrijpen

 

• Met gedetailleerde beschrijving van communicatieve signalen van paarden, waarbij de nadruk ligt op de kalmerende signalen.
• Bevat 275 foto’s om de verschillende communicatieve signalen, gezichts- en lichaamskenmerken en gedragsreeksen inzichtelijk te maken.
• Biedt communicatieladders aan die laten zien hoe paarden reageren op stimuli in hun omgeving. Hierbij worden lichaamskenmerken en communicatieve signalen gelinkt aan ontspanning en de verschillende stadia van spanning.
• Bevat tips hoe je de kennis van de communicatieladders en kalmerende signalen gebruikt om de socialisatie, training en het welzijn van je paard te verbeteren.
• Linkt spanning die paarden ondergaan aan omgevingsstimuli, wat een waardevolle aanvulling is op het hedendaagse gebruikelijke klinische perspectief
Nadat je dit boek hebt gelezen, ben je beter in staat kalmerende signalen, overspronggedragingen, stress-signalen en afstandsvergrotende signalen te herkennen. Je schat beter in welke stimuli je paard wel of niet aankan. Dit stelt je in staat je paard te kalmeren voordat zijn spanning stijgt tot een oncontroleerbaar niveau.
Kalmerende Signalen van paarden is fascinerend en noodzakelijke kost voor iedere paarden-dierenarts, -assistent, -student, als ook paardeneigenaren en -trainers.

INHOUDSOPGAVE BOEK KALMERENDE SIGNALEN:

1 DE ONTDEKKING VAN EEN TAAL 1
1.1 Communicatiesignaal of niet? 3
1.2 Het begint allemaal met een stimulus en een reactie 5

2 KALMERENDE SIGNALEN 7
2.1 Wat zijn kalmerende signalen? 7
2.2 Communicatieladder: kalmerende signalen 11
2.3 Lichaamshouding 12
2.4 Gezichtskenmerken en staartdracht 13
2.5 Knipperen 16
2.6 Half sluiten van de ogen 19
2.7 Wegkijken 21
2.8 Kauwen 24
2.9 Tong-uit kauwen 26
2.10 Gapen en de kaakstretch 28
2.11 Hoofddraai 31
2.12 Nekdraai 35
2.13 De nekshake 38
2.14 De bodyshake 39
2.15 Verlaging van hoofd en hals 41
2.16 Boog lopen 44
2.17 Splitsen 46
2.18 Achterhand tonen 49
2.19 Flank tonen 51
2.20 Eten 53
2.21 Onbeweeglijkheid en vertragen 56
2.22 Samenvatting kalmerende signalen 58
2.23 Overspronggedrag en kalmerende signalen wisselen elkaar af 59
2.24 Communicatieladder overspronggedrag 61
2.25 Gezichten en gedragingen 62
2.26 Overspronggedragingen 63
2.27 Rollen 64
2.28 Hoofdswing 66
2.29 Kalmerende signalen en overspronggedragingen in een voorbeeldreeks 68
2.30 Samenvatting overspronggedrag 70
2.31 Noten 71

3 SPANNING SCHEMERT DOOR KALMERENDE SIGNALEN 73
3.1 Spanning stijgt door toenemende stimulus-intensiteit 75
3.2 Communicatieladder stresssignalen 76
3.3 Lichaamshouding en gezichtskenmerken 77
3.4 Aangeklemde lippen en een andere vorm van neus en mond 80
3.5 Vaker mesten en plassen door spanning 87
3.6 Haastig eten, drinken en bewegen 89
3.7 Voorbeeld van een gedragsreeks 91
3.8 Spanning leidt tot het creëren van afstand 92
3.9 Communicatieladder afstandsvergrotende signalen 95
3.10 Wegdrijven 96
3.11 Bijtdreiging 97
3.12 Schopdreiging 98
3.13 Bokken 102
3.14 De gebogen en aangespannen hals 104
3.15 Imponeergedrag 106
3.16 Vluchtsignalen 108
3.17 Voorbeeld van een gedragsreeks 110
3.18 Vechten of vluchten 113
3.19 Communicatieladder vecht- of vluchtmechanisme 116
3.20 Herstel na oplopende spanning en schok 117
3.21 Communicatieladder: herstel na spanning of schok 119
3.22 Samenvatting stijgende spanning en herstel 120
3.23 Noten 121

4 GEEN COMMUNICATIE 123
4.1 Geen interesse 123
4.2 Communicatieladder: geen communicatiesignalen 125
4.3 Zich afsluiten en stereotiepe gedragingen 127
4.4 Communicatieladder: zich afsluiten 131
4.5 Samenvatting: geen communicatie 132
4.6 Noten 132

5 TOEPASSEN VAN KALMERENDE SIGNALEN: HOE HELPEN WIJ HET PAARD? 133
5.1 De communicatieladder als beoordelingsinstrument 134
5.2 Planning en management 137
5.3 Zorgen voor momenten van ontspanning 139
5.4 Laat je paard niet alleen & het handsignaal 146
5.5 Zelf kalmerende signalen gebruiken 148
5.6 Splitsen 149
5.7 Boog lopen 152
5.8 Flank of achterhand tonen 156
5.9 Stilstaan 158
5.10 Je paard zelfstandiger maken: empower je paard 160
5.11 Samenvatting, tips 170
5.12 Noten 171

Bijlagen 173

A1 Ogen (fig. A1.1-A1.8) 173
A2 Oren (fig. A2.1-A2.6) 175

Literatuur (persoonlijke favorieten) 177

Register 178

 

ISBN: 9789492284150

Bindwijze: Hardcover

Omvang: 192 pagina’s – 34,95 euro

Auteurs: Rachael Draaisma